جستجو
ورود کاربر
تصویر امنیتی

چارت درسي كليه رشته- گرايش هاي گروه برق

دانلود چارت درسی کلیه رشته - گرایش های گروه برق

  • کارشناسی ارشد

دانلود چارت درسی مهندسی مخابرات

 

 

دانلود چارت درسی مهندسی الکترونیک

 

 

  • کارشناسی پیوسته

دانلود چارت درسی مهندسی مخابرات (ورودی ماقبل 92)

 

 

دانلود چارت درسی مهندسی مخابرات (ورودی 92 به بعد)

 

 

دانلود چارت درسی مهندسی برق الکترونیک ( ورودی ماقبل 92)

 

 

دانلود چارت درسی مهندسی برق الکترونیک (ورودی 92 به بعد)

 

 

دانلود چارت درسی مهندسی پزشکی

 

 

  • کارشناسی ناپیوسته

  دانلود چارت درسی برق- الکترونیک

 

دانلود چارت درسی مخابرات- سوئیچ

 

 

دانلود چارت درسی برق - قدرت

 

 

دانلود چارت درسی مهندسی تکنولوژی ICT

 

 

  • کاردانی

دانلود چارت درسی مخابرات - ارتباط داده ها

 

 

دانلود چارت درسی کاردان فنی برق

 

 

دانلود چارت درسی الکترونیک عمومی

 

 

دانلود چارت درسی الکتروتکنیک برق صنعتی

 

 

دانلود چارت درسی الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

 

جملات قصار
اگر کار را به بخشهاي کوچک تقسيم کنيد و جزء به جزء انجامش دهيد به نظر بزرگ و دشوار نمي آيد. هنري فورد