ورود کاربر
تصویر امنیتی

جستجو
گروه آموزشي حسابداري
جملات قصار
در هر کاري شرط اساسي داشتن ارادهاي قوي است با اراده اي قوي شرايط ديگر چندان اهميت ندارد. گوته